TR | EN

Filtreler bir gaz akımı içindeki aşırı tozları gaz içinden mekanik bir yöntemle ayırıp çevre kirliliğini önleme amaçlı kullanılırlar. Maksimum verim elde etmek gaz ayırmada hangi işlemin uygun olduğuna ve doğru seçim yapmaya bağlıdır. Temel olarak bir toz tutmada gazın girdiği bölüm tozların ayrıldığı alan, partikül toplandığı bölüm ve temiz gazın atıldığı bölge şeklinde ayrılabilir. Dizayn kriterlerinde gaz yoğunluğu, akış hızı, sıcaklığı, viskozitesi, gaz akış basıncı, patlayıcı, yanıcı özelliklerin bilinmesi gereklidir.

Endüstriyel filitrelerde siklonlar ön ayırıcı olarak kullanılsada emisyon sınır değerlerine ulaşmazlar, bu nedenle nihayi filtreleme genelde torbalı filtrelerde olur, filtre seçimleri uzun deneyim ve bilgi gerektirir. Filtre seçiminde gazın cinsi, içindeki partikül miktarı, çıkış emisyon değeri, sıcaklığı, gaz içindeki nem ve diğer asidik veya bazik değerleri, yanıcı ve patlayıcı özellikleri kurulum yeri ana belirleyici parametrelerdir. Filtre sistemlerinde bazen soğutma  bazen ise ısıtma veya her ikisi birden gerekebilir. Filtre dizaynında en sipesifik paramerterler patlayıcı gazların özelliğidir. Bu durumlarda filtreler özel emniyet tedbirler gerektirir.

Filtreleme 2 şekilde olur.

 • Yüzey filitrasyonu doğrudan filtre elemanı tarafından süzme işlemidir.
 • Derin filitrasyon bu işlemde filtre yüzeyi yerine oluşan toz pastası tarafından yapılarak verimliliği artıran bu bölümdür. Ancak pasta kalınlığının kontrolü basınç artışını önleme açısından çok önemlidir.

Filtrelerin ana parametreleri şunlardır.

 • Ayırma verimliliği (mgr/m3)
 • Devamlı çalışmada basınç düşümü (mbar)
 • Toz ayırma kapasitesi (gr/m3)

Malzeme seçimi 

Filtre gövdeleri karbon çelik, corten, 304, 316, 321 serisi paslanmaz malzemeler kullanılarak imal edilir. Hangi malzemelerin kullanılacağı yukardaki gaz parametrelerine bağlıdır. 

Temizleme havası düşük basınçlı filtrelerde alçak basınç blower, fanlar jet plus filtrelerde komprasör kullanılır.

Temizleyici hava genel olarak normal hava olmakla birlikte özel durumlara azot kullanılır.

 Maksimum verim almak için doğru seçim doğru dizayn ile mümkündür. MDSJ uzun yılların deneyimi ile en zor problemleri çözmeye hazırdır. Başlıca metalurji fabrikası duman emme(toz tutma) sistemi olarak özellikle bag house filter ayrıca jet pulse filtre sistemlerini 5.000.000m3/h e kadar başarıyla uygulamış ve tozsuzlaştırma da başarılar elde etmiştir.

Gaz ve Koku Giderme

Gaz ve koku giderim sistemleri

Gaz halindeki kirletici maddelerin ayrılması / Gaz ve Koku Giderme, bir katı maddenin üzerine adsorpsiyon Yöntemi enjekte edilmesi veya kirletici gaz üzerine başka bir kimyasalın doğrudan yada su ile birlikte ıslak tıkama yöntemi ile giderilir. Islak yöntem yıkayıcılarda bazen yanlız kimyasal bazanda kimyasal ile birlikte suda reaksiyona girebilir,  gaz giderimi bu iki yöntemlede gerçekleşir. Kimyasal veya fiziksel emici abdorsberler genellikle baca gazı ile temas ettirilir. Sisteme bağlı olarak, reaksiyon ürünleri çözünmüş veya kuru tuzlar şeklinde birikir.

Katı Atık ve diğer katı yakma tesisleri için baca gazı arıtımı, ıslak ve yarı kuru sistemlerden faydalanabilir. Kuru ve yarı kuru sistemler genellikle ilave beslemeli bir reaksiyon maddesinden faydalanır.

Bu maddelerde asitlerin gideriminde sönmüş kireç ağır metaller ve dioxsin furanlar için aktif karbon kullanılır, bu üniteler bir reaktor bir toz toplayıcısı Siklon veya (kumaş filtre)dan oluşur. Emisyonlarının azaltılması için hangi yöntemin kullanılacağı ıslak sprey yıkayıcılar, venturi yıkayıcılar, dolgulu yıkayıcılar veya kuru, yarı kuru adsorberler gibi detaylar belirler. 

Avantaj & Dezavantaj

Sistemlerin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları yanında, yer ve özel koşullara bağlı olarak avantaj ve dezavantajları mdsj mühendisleri tarafından belirlenir.

MDSJ proses. 30 yıldır hava kirliliği sorunlarını çözmek için ıslak (Wet Scrubber) kuru ve yarı kuru gaz ve koku giderim konusunda engin deneyimleri olan öncü kuruluşlardandır.

Dizayn Kriterleri

Değişen ihtiyaçlara göre her problemi karşılamak amacı ile müşteri isteklerine göre karbon çelik, paslanmaz 304-316 ,HRP (ctp) veya PP malzemeden gövde imalatı, exproof pano ve sirkülasyon pompaları, Ph ve ORP baca gaz analizör sistemleri ile komple opsiyonlar sunan üniteler özel çevirim yazılımları (PLC scada ) ile kombine hizmetleri sunar. 

Seçim Kriterleri

Islak yıkayıcılar, koku giderim ve gaz yıkama gazlar ve tozlar için Venturi, Venturi Plate, gaz ve tozlar için Venturi Packing, yalnız gazlar için Packing ıslak yıkayıcılar olarak imal edilirler.

Kapasiteler

Her tip ıslak yıkayıcılar 1.000m3/h den 40.000m3/h’ekadar standart, daha büyük kapasiteler için etüt sonucu değerlendirme ve mühendislik çalışmasına ihtiyaç duyar.

MDSJ özel ihtiyaçlarda sizin taleplerinizi her zaman memnuniyetle beklemektedir.

Deneyimleri

Asit Gazlar (HBr, HCl, HR, HCN gibi), Halojen Buharlar, Kükürt Bileşiler Hidrojen Sülfür (H2S),  Kükürt OksitlerSO3,SO4, Amonyak NH3, Aminler, Kromik Asitler, Etilen oksit, FormaldehitCH2O, Kostikve Hidrokostikler, MetilProlidon (NMP,C5H9NO), Etilen Glikol (C2H6O2        

Ortak Kullanılan Kimyasallar

Sodyum hidroksit (NaOH), Sodyum hipoklorit (NaOCI), Potasyum hidroksit (KOH), Sodyum karbonat (Na2CO3), Sülfürik Asit (H2SO4) ve diğer asitler, Hidrojen Peroksit (H2O2), Kireç sütü, Temizleyici, Ve bircok digerleri, Kuru absorberlerde, Sönmüş kireç, Sodyumbikarbonat,  Aktif karbon,  Linyit, Zeolıd -Kullanılırlar.

Uygulamalar

Termik santraller, Atık yakma tesisleri incineratöler, Arıtma tesisleri, Gübre fabrikaları, Kimya ve boyahenelr, Katı yakıtlı kazanlar, Gıda sanayıı, Et ve balık unu tesisleri pişirme kazanları

Pnömatik Transport

Katı, Granül ve toz malzemeler konvansiyonel olarak vidalı konveyörler ,kovalı elevatörler, yük asansörü gibi mekanik taşıma ekipmanları ile taşınması gerçekleştirilmektedir.

Mdsj proses pnomatik taşıma sistemleri bir boru içinde hareket eden hava veya inert bir gaz yardımıyla, toz ve granül halde bulunan katılarla havanın fülderize edilerek kapalı bir boru hattı içinde düşük orta ve yüksek basınçlı yöntemle çoğu endüstri tesisler için çok cazip taşıma sistemidir.

Ürün özelliklerine bağlı olarak tasarım: Ürün yapısı tane boyutu fiziksel ve kimyasal ve diğer özellikler dikkate alınarak hava hacmi ve basınçları belirlenir. Bu parametreler sistemlerin denshe (yoğun ) faz transport Sistem veya Dilute (seyrek) faz transport System olarak sınıflandırır.

Mdsj proses Yoğun Faz veya seyrek faz taşıma sistemi ila bir veya bir kaç noktadan farklı noktalara ürün taşımak mümkündür.

Yoğun faz;

Yoğun Fazlı Pnömatik Taşıma Sistemleri / Pnömatik transport, borudaki katı madde hareket tarzına göre Puls Tipi veya sürekli tip olarak katagorize edilirler.

Bu tür bir taşıma için orta ile yüksek basınçlar gereklidir, bu nedenle, esas hareket kuvveti olarak kuru basınçlı hava kullanılır. Özel durumlarda Azot veya farklı inert gazlar kullanma zorunluluğu doğabilir.

Yoğun faz sistemlerinde Taşıma hızları nispeten düşük ve 5m / sn altında dizayn edilmiştir. Bununla birlikte, başlangıç basınçları, taşınacak mesafeler ve hat direnci ile orantılı olarak tasarlanan basınçlar 3 ila 4 Bar'ı aşmaktadır. Boru çapları, üretim gereksinimine göre tasarlanmıştır ve nispeten daha küçüktür.

Toz ve granül malzemeyi almak ve taşımak için bir basınçlı kap bulunur. Taşıma havasını dışarı atarken boşaltma noktalarında puls jet filtre kullanılır, boşaltma noktalarında ayarlanabilir negatif ve pozitif açılabilen valfler bulunur. Transfer hat basınçlarını dengelemek blokajları önlemek ve hava sarfiyatını minimize etmek amacı ile boru hatları üzerinde mdsj proses tarafından özel dizayn edilmiş volimetrik ayarlı basınç denge valfleri yerleştirilmiştir.

Faz taşıma (seyrek )

Faz taşıma Sistemleri genel olarak pozitif olarak dizayn edilselerde negatif olarakta kurulumu gerçekleşebilir, kabul görmüş vakumlu pnömatik transferlerde Vakum değeri 500 mbar mertebesinde olmakla birlikte özel durumlarda 700mb vakum değerinede ulaşılabilir.

Pozitif sistemlerde 1200 mb basınçlara kadar ulaşılır ideal transfer mesafelerinde 100m aşılmamalıdır

 Pnömatik transport çalıştırma çevirimlerini gerçekleştirmek için PLC programlı bir elektrik kontrol paneli mevcuttur.

Mdsj 30 yılı aşkın bir zamandır toz ve granül malzemelerin hava karışımı ile değişen şartlara göre 1 ton/h’den 300t/h’e kadar 10m ile 500m arası pnömatik nakil sistemlerin kurulumunu gerçekleştirmiştir. Pnömatik taşıma sisteminde taşınacak malzemenin fiziksel karakteristiği, granül malzemesi, gerçek kütle yoğunluğu, tanelerin şekli, akma kabiliyeti, parçacıkların birbirine yapışma özelliği, sıcaklığı, kırılma ufalanma özelliği, hassasiyeti, rutubet derecesi, yanıcı, patlayıcı gibi özellikleri pnömatik nakil sistem seçimi ve seçimden sonra mühendislik hesaplamaları, kurulum sonrası verimli çalışması için çok önemlidir. En zor çözümlerin gerçekleşmesinde MDSJ tecrübesi yeterlidir, ve bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz

Endüstriyel Süpürge

Endüstriyel Merkezi Vakum Sistemleri / Endüstriyel Süpürge

Tozu kontrol etmek ve dökülmeleri ortadan kaldırmak için endüstriyel tesislerin temizlik için yüksek derecede verimli ekipmanlarındandır. Mdsj Proses merkezi, vakumlu temizleme sistemleri fabrika içi temizlik için aşağıdaki avantajları sağlar, Elektrikli süpürge ile toz ve döküntünün vakumla emilerek, sağlıklı bir ortam sağlar ve toz çevreye yayılmadan  kirlenmeyi azaltır. Merkezi vakumlu süpürgelere toplanan tozlar sisteme geri kazandırılır veya güvenli bir şekilde ortamdan uzaklaştırılması sağlanır. 

Kullanım Kolaylığı 

Mdsj Proses merkezi vakumlu süpürgeler bir personel tarafından zorlanmadan rahatlıkla kullanılabilir.

Personel Tasarrufu

Mdsj Proses vakumlu süpürge kurulumundan sonra temizlik için ayrılan temizlik maliyetlerine göre %60 tasarruf sağlanabilir.

Emme Kapasitesi

Güçlü bir emiş sayesinde saatte 15, 20 ton arası temizlik yapılabilir, emme mesafeleri 200, 250 metreyi bulabilir. Mdsj Merkezi vakumlu süpürgeler gerektiği yerlerde  ATEX Sertifikalı kurulum gerçekleştirmektedir. 

İmalat Özellikleri

Merkezi vakumlu süpürgeler işletme şartlarına göre bir kaç tip olarak imal edilmektedir. 2 ila 15m3 hacme sahip olup alttan boşaltmalı bunkerli sabit tip elektrik motorludurlar.  Sabit tip 1.5m3 hacimli devirmeli konteyner elektrik motorlu olarak, mobil tip trayler üstü monteli hidrolik devirmeli 2 ila 6m3 hacımlı damper elektrik motorlu ,opsiyonel dizel motor olarak imal edilmektedirler.  Çoğu zaman müşterinin arz ve talepleri dikkate alınarak yerinde yapılan incelemeden sonra MDSJ proses mühendisleri tarafından en uygun model tavsiye edilir.

 Uygulama Yerleri 

 • Üretim alanları
 • Konveyor bant yolları ve bant kuleleri.
 • Elevator ve ekipman çukurları.
 • Çelik fabrikaları vinç yolları yolları
 • Döküm fabrikaları kum hazırlama ve muhtelif alanlar
 • Kömürle çalışan termik
 • Santraller