TR | EN

ATIK YAKMA

İncinerator / Evsel ve endüsrtiyel atıkları yön etimi, azaltım çabaları, yeniden kullanım ve geri kazanım uygulamalarına yönelik yeniden değerlendirme amaçlı yakan tesisleri kurulmakta ve elektr enerjisi üretimi gerçekleştirmektedir. Modern yanma sonucu en büyük problemi emisyon kontrolu oluşturmaktadır. Büyük problemlerden birini oluşturmaktadır.

ATIK YAKMA TESİSLERİ

Günümüzde atık yakma (incinerator) tesislerinden enerji geri kazanımı teknolojileri uzunca bir zamandan beri olgunlaştırılmıştır. Ciddi miktarlarda oluşan hava kirleticilerin kontrolü için çok kısıtlayıcı olarak oluşturulmuş emisyon limitlerinin sağlanması, özel mühendislik çalışması sonucu dizayn edilen kontrol ekipmanları sayesinde mümkün olabilmektedir.

 atık yakma

Mdsj Proses 

Baca Gazı Arıtma Teknolojileri konusunda uzman bir kuruluştur.

Tipik bir atık yakma (incinerator) tesislerinden aşağıdaki kirleticiler ortaya çıkar.

  • Partikül
  • Asit gazlar HCL HF. SO2
  • Karbon monoksit CO
  • Karbondioksit CO2
  • Azot oksitler NOx
  • Civa  Hg
  • Diğer ağır metaller SB, Pb, Cr, Cu,Mn,Ni

Dioksin furanalar

Mdsj prose kirleticilerin giderilmesinde partikül kül giderimini multi siklon, yüksek sıcaklığa dayanıklı filtreler, gazların gideriminde amonyak üretilmektedir.

Sıvı kimyasal yöntemlerde sodyum hidroksit kireç gibi kimyasallar kullanılarak gerçekleştirilir.

Dizayn aşamasında en ileri teknolojiler kullanılarak en verimili ve en ekonomik yöntemler seçilir. 

Mdsj prose yatırım aşamasından başlamak üzere devreye alma aşamasına kadar tüm aşamaları büyük titizlikle takip eder ve projeyi başarılı bir şekilde sonuçlandırır.