TR | EN

Çelik Fabrikaları 

 Elektrikli ark ocaklarında üretim aşamasında şarj( şarjing), ergitme (meltiing), bekleme boşaltma, (ta pping), süreçlerinde ortaya çıkan duman ve gazların, yüksek kapasiteli filtrelerle temizlenmesi 1000000 ila 5.000 000 milyon mmertebesine kapasitelerde filtreler kullanılarak gerçekleşir. Ayrıca pota fırınları kireç besleme tesisleri filtreleme ihtiyacı duyarlar.

  •  Elektrkli ark ocakları genel duman emme,
  •  Pota fırınları tozsuzlaştırılması,
  •  Kireç besleme sistem tozsuzlaştırması,
  •  Antrasit kömür kurutma litre sistemleri,
  •  Baca tozu yoğun faz transfer sistemi,
  •  Kömür pnomatik transport ve enjeksiyon tesis sistemi,

Çelik fabrikalarının ihtiyaçlarını karşılanması yüksek teknoloji sayesinde gerçekleşmektedir.

Deneyim ve bilgi birikimi gerektirir, bu özellikler mdsj proses mühendislerinde yüksek seviyede mevcuttur. Bu deneyim bilgi birikimi ile sizlere uygun kapasite tespiti proje ve kurulum hizmeti sunmaya hazırdır.