TR | EN

Bin Aktivetör

MDSJ bin aktüatörler titreşimli bir ekipman olup silo altlarına karşı flanşıile birlikte bağlanırlar. Bin aktüatör birbirine entegre edilmiş bir veya iki vibromotor, özel polimer contası, amortisör sistemle karbon veya paslanmaz gövde ile komple üretilirler.

Çalışması 

Bin aktüatörmonte edilişi MDSJ tarafından seçilen ölçümle silo çıkış ağzı geniş bırakılır. Bin aktüatörler akış süresince çalışır. Akış kesilmesi ile durdurulur.

Özellikleri

  • Bin aktüatörlerkapasiteleri 3m3/h’ ten 280m3/h’ekadar akış,
  • Çaplar 500mm ile 3.000mm arası,
  • Gövde karbon çelik veya paslanmaz,
  • Sağlam ve kompakt tasarım,
  • Düşük güç sarfiyatı,
  • Özel süspansiyon sistemi.