TR | EN

Pnömatik Conveying

Pnömatik Conveying: Multi Yoğun Faz mini, yoğun, tam Kapalı ve tozsuz pnömatik taşıma sistemi ila malzeme güvenli bir şekilde transfer edilir. Malzeme transferi sağlar ve geleneksel mekanik yöntemlere göre çevreye daha az zarar verir. Tüm mdsj dolum valfleri şişirilebilir tip bir şekilde Tüm mdsj proses pnömatik dendporter gönderilir, şişirilebilir contalı küre valfler kullanılmaktadır. Tekli tıp md multi gönderici tekli olarak yoğun faz gönderici olarak geliştirilmiştir. Yoğun Faz Sistemi, tek veya çoklu toplama noktalarından külün tek veya çoklu alım silolarına taşınmasını sağlayan basit, etkili ve son derece güvenilir bir yöntemdir.

Toz tutma filtre altına doğrudan kolaylıkla monte edilirler, tek veya çoklu çıkış noktalarına monte edilebilir.

  Standart Konstrüksiyo çok dar ve alçak alanlar için uygundurlar, elektro-pnömatik kontroller ile tamamlanmış olarak temin ve teslim edilirler.

Avantajları

  • Kompakt bir yapı sağlar.Pnömatik Conveying
  • Tam sızdırmaz tozsuz çalışma sağlar.
  • Yüksek eneri tasarufu düşük basınç az hava ila sevk imkanı sağlar.
  • Tekli veya ardışık olarak çoklu montaj imkanı sağlar.
  • Yüksek sıcaklıklarda çalışma özelliği vardır.
  • Ergonomik dizaynlıdır.
  • Elekro pnomatik aksesuarları ile birlikte teslim edilir.
  • Kullanım alanları.
  • Termik   santralleri esp filter altı kül sevk sistemleri.
  • Katı yakıt kazanları kül sevk sistemleri vardır.
  • Atık yakma tesisleri kül sevki.
  • Tüm filtre altı toz transport noktaları için.
  • Döküm fabrikları kum sevk sistemleri.
  • Çelik fabrikaları toz toplama sistemleri.
  • Aliminyum döküm fabrikaları filtre altı söz sevk sisteminde