TR | EN

Venturi Islak Yıkayıcı

Venturiscrubberler az bakım gerektirirler. Direnç kayıpları düşüktür. Toz ve bazı gazların giderilmesinde yüksek performans gösterirler. Özellikle çelik, seramik toprak sektöründe ve  bazı gazların giderilmesinde uygulanır.

Avantajları

  • Gövde içi tıkanmaları minimum seviyede,
  • Partikül ayırmada yüksek performans,
  • Düşük enerji sarfiyatı
  • Kolay bakım
  • Geniş opsiyonel tasarım imkanı

Gövde tasarımı genelde PP malzemeden opsiyonel olarak imal edilirler. Her bölgeye ulaşmak için şeffaf menhol ve çıkış merdiveni mevcuttur.

MDSJ venturi ıslak yıkayıcılar 100.000m3/h’ekadar standart olarak imal edilirler. 600.000m3/h kapasiteye kadar da müşteri ihtiyaçlarına göre dizayn edilirler. Venturiscrubber çok ince her türlü toz partikül toplamada bazen suda çözülen gazların giderilmesi için de kullanılırlar.

MDSJ venturiscrubber iki bölümden oluşur. Ön ayırma venturive siklonik giriş ile ana gövdedir. Ön ventride sıvı ve tozlar yüksek hızda çarpıştırılarak gövdeye doğru yönlendirilir. Burada  birinci ayrışma gerçekleşir. İkinci de toz toplama gövdeye siklonik girişte tozlar aşağı doğru hareket ederler. Temizlenmiş hava gövdeye dikey hareket eder ve üstten veya yandan gövdeyi terk eder.

Tasarım

Tasarım çok basit görülse de gaz ve sıvı hızları, gaz sıvı karışım oranları, sıcaklık, partikül boyutu, giriş konsantrasyonu, partikül yoğunluğu gibi parametreler tasarım yöntemini oldukça karmaşık hale getirir.

Uzun deneyime sahip MDSJ mühendisleri en karmaşık ve zor çözüm bekleyen problemlerde başarılı uygulamalar gerçekleştirirler.